மதி கெட்டு அற வாடி


ஸ்துதி சதகம் 98வதுஸ்லோகம் பொருளுரை – மதி கெட்டு அற வாடி

जय जगदम्बिके हरकुटुम्बिनि वक्त्ररुचा
जितशरदम्बुजे घनविडम्बिनि केशरुचा ।
परमवलम्बनं कुरु सदा पररूपधरे
मम गतसंविदो जडिमडम्बरताण्डविनः ॥

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.