சிவானந்தலஹரி 45வது ஸ்லோகம் பொருளுரை


சிவானந்தலஹரி ஸ்லோகம் 45 தமிழில் பொருள் (10 min audio in Tamizh giving meaning of Shivananda lahari slokam 45)

Series Navigation<< சிவானந்தலஹரி 44வது ஸ்லோகம் பொருளுரைசிவானந்தலஹரி 46வது ஸ்லோகம் பொருளுரை >>
Share

Comments (2)

 • Ravibaskar Sujatha

  Namaste rama rama 🙏🏻🌸

  Very nice presentation of how one (Grace) cajoles his own mind to come back to rest in nest of iswara’ padam, this nest is built in higher branches of the Vedas (upanishads) and enjoy the nectarine fruits (of Gnana I thought)..

  Fantastic quote backs from Mooka pancha shathi n mukunda mala 👌🏻😊🙏🏻.

  Birds 🦅 , here I felt have a special relevance. Birds have this habit of returning to its home daily in the evening and even trans-migratory birds travel thousands of mile always to travel back home at a fixed season.

  Like wise this mind can travel all around the world be it for spirituality or otherwise it cannot stop till comes back to rest in its heart centre (iswara padam) enjoying the atmaanandam (fruits).. How ever distracted, it will instinctively return to its source or look for its source sooner or later..

  I am reminded of an Arunachala ashtakam verse which uses the analogy of rain water and bird , that to me seem very relevant supplement.

  Many thanks for the wondering mananam this verse kindled..

  Regards
  Sujatha

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.