காமாக்ஷி குங்குமம்

ஸ்துதி சதகம் 3வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி குங்குமம்

Share

Comments (1)

  • Sowmya Subramanian

    காமாக்ஷியின் குங்குமம் எல்லாருக்கும் எத்தனை ஸௌபாக்யங்களை கொடுக்கறது என்று சொல்கிற அழகான ஸ்லோகம். அருமையான விளக்கம். 👌🙏🌸

    அம்பாளுடைய பாததூளியே இத்தனை மங்களங்களையும் கொடுக்கறது.🙏🌸

    ராமருடைய பாததூளி பட்டு அகலிகைக்கு சாப விமோசனம் கிடைச்சதே !  ‘அஞ்ஞானம் நீங்கி ஞானம் கிடைத்த மாதிரி’ன்னு உவமை சொல்றார் கம்பர். விஸ்வாமித்ரர், தாடகையோடு போரிட்டதை குறிப்பிட்டு, ‘உன் கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன்’. அகலிகை சாப விமோசனத்தைப் பார்த்து, ‘உன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன்’னு சொல்றார். கௌதமர்கிட்ட, ‘அஞ்சன வண்ணத்தான்தன் அடித்துகள் கதுவாமுன்னம் வஞ்சிபோல் இடையாள் முன்னை வண்ணத்தள் ஆகிநின்றாள்.’னு சொல்றார். ராமருடைய பாததூளி பட்டும் படுவதற்கு முன்னயே அகலிகை பழைய வடிவத்தோட எழுந்து நிற்கிறாளாம்.

    நம்முடைய பக்தி பரிபக்குவம் அடையறதுக்கும் அம்பாளுடைய நினைப்பிலேயே நம் மனசு கரையறதுக்கும் அந்த பாதங்களே ரக்ஷிக்கட்டும்.🙏🌸

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.