குண்டலினி யோகம்

ஆர்யா சதகம் 96வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – குண்டலினி யோகம்

जलधिद्विगुणितहुतवहदिशादिनेश्वरकलाश्विनेयदलैः ।
नलिनैर्महेशि गच्छसि सर्वोत्तरकरकमलदलममलम् ॥

Share

Comments (3)

 • Sowmya Subramanian

  ரொம்ப அழகான ஸ்தோத்திரம்.. குண்டலினி யோகம் மூலமா அம்பாள் ஸஹஸ்ராரத்தில் இருக்கிற பரமசிவனோட ஐக்கியமாறதை சொல்லியிருக்கார். ரொம்ப அழகான விளக்கம். 👌🙏🌸

  ஸ்வாமிகள் சொன்னது, சிவன் சார் சொன்னது ரொம்ப அருமை.🙏🙏🙏🙏

  மஹாபெரியவா, “குண்டலினி – அம்பலப்படுத்தாமல் காப்பாற்ற வேண்டிய விஷயம். அதை யாரும் ‘டச்’ பண்ணவேண்டாமென்று ‘வார்ன்’ பண்ணுவதற்கே ‘டச்’ பண்ணுகிறேன் என்றுதான் ஆரம்பிக்கிறார். குண்டலிநீ யோகம் அத்வைத ஸமாதிவரை கொண்டு சேர்க்கக் கூடிய உசந்த வழிதான். ஆனால் அந்த வழியிலே போகிற அளவுக்கு நாம் ஸரியாயில்லை என்பதாலேயே, தீரர்களாக இருக்கப்பட்ட யாரோ சில பேரைத் தவிர, நமக்கு அது வேண்டாம் என்கிறேன். ஸித்தி பெற்ற குருவின் இடைவிடாத கண்காணிப்பிலேயே விடமுயற்சியுடன் பரிச்ரமப்பட்டு அப்யஸிக்க வேண்டிய ஒரு வழியைப் பற்றிச் சும்மாவுக்காக எதற்காகப் பேசவேண்டும் என்பதால் சொல்கிறேன்.” என்று சொல்லி,

  “பக்தியாலோ, ஞானத்தாலோ அடைய முடியாத நிறைவு எதையும் குண்டலிநீயால் அடைந்தவிட முடியாது.” என்கிறார்.🙏🌸

  சிரஸின் உச்சியில் ஸஹஸ்ரார கமலம் என்று ஆயிரம் இதழ்த் தாமரைப் பூ இருக்கிறது. மூலாதாரத்திலுள்ள குண்டலினீ சக்தியை ஸாதனைகள் பண்ணி அங்கே கொண்டு போனால், அந்தக் கமலத்திலே குரு ரூபமாக இருக்கிற ஈச்வரனின் பாதகமலம் தெரியும். அந்த கமலத்திலிருந்து தேனுக்குப் பதில் பெருகுகிற அம்ருதத்தில் -– சரணாம்ருதத்தில் -– நாடி நரம்பெல்லாம் குளிர்ந்து, ஜீவபாவமே அடித்துக் கொண்டு போய், பரமாத்மாவோடு பரமாத்மாவாக ஐக்யப்பட்டிருக்கிற மோக்ஷானந்தம் ஸித்திக்கும். பகவான் பாதத்தைத் தலைமேல் வைக்கும்படி மகான்கள் பிரார்த்திப்பதற்கு இதுதான் உள்ளர்த்தம்.

  “சிரஸி தயயா தேஹி சரணௌ” என்று ஆசார்யாள் ‘ஸௌந்தர்ய லஹரி’யில் இந்தத் திருவடி தீக்ஷையைத்தான் அம்பாளிடம் வேண்டுகிறார்.

  இந்த தீக்ஷை கிடைத்த ஆனந்த பரவசத்தில் அப்பர் ஸ்வாமிகள், “புகழ்ச் சேவடி என்மேல் வைத்தாய் நீயே” என்று பாடுகிறார்.

  மூக கவி அடுத்த ஸ்லோகத்தில், சத்குருவை அடைந்த பாக்கியசாலிகள், அவர் காண்பித்த வழியில், உன் அனுக்கிரகத்தால் மோக்ஷம் என்னும் மேல் மாடி(ஸஹஸ்ராரம்) ஏறுகிறார்கள் என்று கூறினாரோ?

 • From the books that are plenty about Kundalini, one may think that it has been experienced by all. I agree that this is to be left only to great Sadhus.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.