காமாக்ஷி மந்தஸ்மிதம் பவபயத்தை போக்கும்


மந்தஸ்மித சதகம் 9வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காமாக்ஷி மந்தஸ்மிதம் பவபயத்தை போக்கும்

जेतुं हारलतामिव स्तनतटीं सञ्जग्मुषी सन्ततं
गन्तुं निर्मलतामिव द्विगुणितां मग्ना कृपास्रोतसि ।
लब्धुं विस्मयनीयतामिव हरं रागाकुलं कुर्वती
मञ्जुस्ते स्मितमञ्जरी भवभयं मथ्नातु कामाक्षि मे ॥

Share

Comments (1)

  • Sowmya Subramanian

    அற்புதமான ஸ்லோகம்.. மிகவும் அருமையான விளக்கம் 👌🙏🌸

    ஸ்வாமிகள் வாழ்ந்து காட்டியதை இந்த ஸ்லோக வரிகள் மூலமாக சொன்னது மிக அருமை 👌🙏🌸 “த்யாகத்தால் மட்டும்தான் அம்ருத நிலை”, “பக்தயினால் மட்டும்தான் நாம் பகவானை அடைய முடியும்”👌👌
    “தோஷ புத்தியோட உலக விஷயங்களை அனுபவித்துக்கொண்டு பக்தி பண்ணிண்டே இருப்போம்”- நாராயணீயம் மேற்கோள் மூலம் ஸ்வாமிகளின் அறிவுரை அருமை 🙏🙏🙏🙏

    சதாசிவ பிரம்மேந்திராள், ‘பிபரே ராம ரஸம்’ என்ற பாட்டில், “ஏ நாக்கே! ராம ரஸத்திலேயே மூழ்கி இரு.. அது பாவங்களிலிருந்தும், ஜனன மரண பயத்தில் இருந்தும், சோகத்தில் இருந்தும் உன்னை விலக்கிவிடும்” என்கிறார். நாமும் அம்பாளுடைய கிருபையோடு கூடிய மந்தஸ்மிதத்தில் மூழ்கி இருப்போம் 🙏🌸

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.