நீ வேறனாதிருக்க நான் வேறனாதிருக்க


ஆர்யா சதகம் 44வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – நீ வேறனாதிருக்க நான் வேறனாதிருக்க

समया सान्ध्यमयूखैः समया बुद्ध्या सदैव शीलितया ।
उमया काञ्चीरतया न मया लभ्येत किं नु तादात्म्यम् ॥

Share

Comments (1)

 • Sowmya Subramanian

  மூககவி ஸாயுஜ்யத்தைப் ப்ரார்த்திக்கும் அழகான ஸ்லோகம்.🙏🌸

  மூககவி அம்பாளை ‘உமா’ என்றழைத்து, ஸந்த்யாக்கால கிரணங்களுக்கு நிகரான சோபை உள்ளவளாக வர்ணிக்கிறார்.

  அம்பாளை ‘உமா’, ‘ஹைமவதி’ என்ற பெயர்களில் கேநோபநிஷத்தில் சொல்லி, அவள் மஹா காந்தியோடு விளங்குகிற ‘பஹுசோபமானா’ – ‘மிகவும் சோபை பொருந்தியவள்’ என்று வர்ணனையும் பண்ணுகிறது.

  ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத்பாதர்களின் பாஷ்யத்தில் ‘பஹுசோபமானா’ என்பதற்கு அர்த்தம் செய்கிறபோது, ‘சோபை உள்ளவற்றுக்கெல்லாம் மேலான உத்கிருஷ்டமான சோபை ஞானம்தான் – வித்யைதான். அந்த வித்யா ரூபிணியே உமா. ஹைமவதியாகி ஹேம (பொன்) ஆபரணங்களை அணிந்தும், இந்தச் சோபையை வெளிப்படக் காட்டுகிறாள். எல்லாவற்றையும் அறிகிற அறிவான ஸர்வக்ஞ தத்துவமே பரமேசுவரன். அந்த அறிவோடு இரண்டறச் சேர்ந்திருக்கிற ஞான ஸ்வரூபிணியே அவள்’ என்கிறார்.

  ஸமபுத்தியுள்ளவர்களால் உபாஸிக்கப்படுபவள் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிற மூககவி, அந்த ஸமபுத்தியும் காமாக்ஷி கடாக்ஷத்தால் கிடைக்கும் என்று ‘சிவசிவ பச்யந்தி ஸமம்’ ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். காமாக்ஷியின் கடாக்ஷத்தால் ஸ்வாமிகளும் ஸமபுத்தியோடு இருந்திருக்கிறார். 🙏🙏🙏🙏

  ஸ்வாமிகளுடைய ஸமபுத்தி, ஸீதாதேவியின் பக்தி, மஹா பெரியவா எடுத்துக்காட்டிய ஆர்யா சதகத்தின் சிறப்பு மிக அருமை 👌🙏🌸

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.