சிவானந்தலஹரி 48வது ஸ்லோகம் பொருளுரை


சிவானந்தலஹரி ஸ்லோகம் 48 தமிழில் பொருள் (9 min audio in Tamizh giving meaning of Shivananda lahari slokam 48)

சிவன் சார் ஆராதனையன்று சிவாபராத க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்; shivaparadha kshamapana stothram audio mp3

Series Navigation<< சிவானந்தலஹரி 49வது 50வது ஸ்லோகம் பொருளுரை
Share

Comments (1)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.