பாசாங்குசமும் கரும்புவில்லும் அங்கை சேர்த்தாளை


ஆர்யா சதகம் 68வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – பாசாங்குசமும் கரும்புவில்லும் அங்கை சேர்த்தாளை

அம்பாள் ஸ்வரூப வர்ணனை – மகாபெரியவா தெய்வத்தின் குரலில் இருந்து

கையால் கொடுக்காத வர, அபயம் – மகாபெரியவா தெய்வத்தின் குரலில் இருந்து

बाणसृणिपाशकार्मुकपाणिममुं कमपि कामपीठगतम् ।
एणधरकोणचूडं शोणिमपरिपाकभेदमाकलये ॥

Share

Comments (1)

  • இதை விட அம்பாளை மிக அழகாக யாராலும் வர்ணிக்க முடியாது. அர்த்தம் தெரிந்து கேக்கும் போது மிகவும் நிறைவாக உள்ளது. நிறைவாக நீங்கள் பாடியது மிகவும் அருமை 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.