காரணபரசித்ரூபா


1. ஆர்யா சதகம் முதல் ஸ்லோகம் – காரணபரசித்ரூபா – அறிமுகம்

2. காரணபரசித்ரூபா – மஹா பெரியவா விளக்கம் – தொகுத்து வழங்குபவர் சௌம்யா ஸுப்ரமண்யன் (Explanation to the 1st slokam of Mooka pancha shathi from Deivathin kural presented by Sowmya Subramanian)

कारणपरचिद्रूपा काञ्चीपुरसीम्नि कामपीठगता ।
काचन विहरति करुणा काश्मीरस्तबककोमलाङ्गलता ॥

Share

Comments (2)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.