பவ ஜ்வரத்தை போக்கும் அருமருந்து


ஆர்யா சதகம் 53வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – பவ ஜ்வரத்தை போக்கும் அருமருந்து

शम्पालतासवर्णं सम्पादयितुं भवज्वरचिकित्साम् ।
लिम्पामि मनसि किञ्चन कम्पातटरोहि सिद्धभैषज्यम् ॥

Share

Comments (3)

 • Uma Somayajilu

  அருமை!🙏🙏🙏

 • Sowmya Subramanian

  பவ ஜ்வரத்தை போக்கும் அருமருந்து

  அழகான ஸ்லோகம். நாராயணீயம் மற்றும் ராமாயண த்யான ஸ்லோக மேற்கோள்கள் அருமை 👌 🙏🌸

  ஸ்வாமிகளுடைய வாழ்க்கையும் அவருடைய வாக்கும் நமக்கு வாழ்க்கைப் பாடம். “க்ருபை ஏற்பட்ட வரைக்கும் பஜனம் பண்ணிண்டே இருப்பேன்”🙏🙏🙏🙏 அதை நீங்கள் எடுத்துச் சொல்கிற விதம் மிக அருமை🙏🌸

  மூககவி, காமாக்ஷியை “ஸம்ஸார ஜ்வரத்திற்கு, மின்னல் கொடி போன்ற நிறமுள்ள சித்த ஔஷதம்” என்கிறார்.

  மஹாபெரியவா , “குமார ஸ்வாமியை அருள் மின்னல்” என்று சொல்வது ஞாபகம் வருகிறது. “மேகத்தில் நாம் பார்க்கிற மின்னல் ஜோதி வெளி இருட்டை மாத்திரம் வெகு சிறிது காலத்துக்கு நீக்குகிறது. எத்தனையோ ‘பவர் ஹவுஸ்’களில் ‘ஜெனரேட்’ செய்ய முடியாத அளவுக்கு மின்சாரத்தைப் பாய்ச்சி விடுகிறது. ஸுப்ரமண்யமோ, அருள் ஒளி – அருட்பெரும்ஜோதி. அது வெளியிருட்டு, உள்ளிருட்டு இரண்டையும் சாசுவதமாக நீக்குவது. மின்சாரம் ஒருத்தரை இழுத்துக்கொண்டால் எவராலும் எதிர்த்துத் தாக்குப் பிடிக்க முடியாது. ‘எலெக்ட்ரோக்யூட்’டானால் மரணம்தான். இந்த அருள் மின்சாரம் இழுத்துக் கொண்டாலும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது. ஆனால், இது அந்த ஜோதி ரூபமாகவே நம்மையும் ஆக்கி, அமரமாகச் செய்துவிடும்.” என்கிறார்.🙏🌸

  ‘ஸம்ஸார ஜ்வரத்திற்கு’, மின்னல் கொடி போன்ற ரூபத்தையுடைய காமாக்ஷி, நம்முடைய உள்ளிருட்டை போக்கி, அந்த ஜோதி ரூபமாகவே நம்மையும் ஆக்கி, ‘அத்வைத அநுக்கிரஹம்’ என்கிற ‘மஹாஔஷதமாக’ விளங்குகிறாள் என்று சொல்கிறாரோ?

 • Sowmya Subramanian

  Thanks Anna for sharing this drawing 🙏🌸

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.