தர்மோ விக்ரஹவான் அதர்ம விரதிம் தன்வீ ஸ தன்வீத ந:தர்மோ விக்ரஹவான் அதர்ம விரதிம் தன்வீ ஸ தன்வீத ந: – ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர் அருளிய தசாவதார ஸ்தோத்ரத்தில் ராமரைப் பற்றிய ஸ்லோகம் பொருளுரை

Share

Comments (2)

 • Ravibaskar Sujatha

  Namaste rama rama 🙏🌸

  Many thanks for the beautiful share in your fb account on vedanta desikar and hand in hand a very nice set of thoughts on one of the shlokas by Swami Desikar.

  Remembering vedanta desikar through Guru smarnam really an amazing way.

  Little sharing in the beginning about Mooka pancha Shathi Parayanam and the advise given to just keep to it only reminded me of a line from “நான் யார்”

  “யானையின் துதிக்கையில் ஒரு சங்கிலியைக் கொடுத்தால்”, in the same way you are holding strongly the பாமாலை given to you by your Guru.. if one reads the continuation of the above line from “ நான் யார் “, easy to understand Guru’ grace.

  Rama Rama 🙏🌸

  Regards
  Sujatha.R

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.