தவங்கள் செய்வார், மண் அளிக்கும் செல்வமோ பெறுவார்?


கடாக்ஷ சதகம் 62வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – தவங்கள் செய்வார், மண் அளிக்கும் செல்வமோ பெறுவார்?

जन्तोः सकृत्प्रणमतो जगदीड्यतां च
तेजास्वितां च निशितां च मतिं सभायाम् ।
कामाक्षि माक्षिकझरीमिव वैखरीं च
लक्ष्मीं च पक्ष्मलयति क्षणवीक्षणं ते ॥                

Share

Comments (1)

  • Sowmya Subramanian

    ஒரு முறை நமஸ்காரம் பண்றவாளுக்கு தேஜஸ், வாக்கு, புத்தி கூர்மை, செல்வம் எல்லாம் கிடைக்கறது சொல்ற அழகான ஸ்லோகம். 🙏🌸

    ஆனால் எப்படிப்பட்ட கீர்த்தி, தேஜஸ், கல்வி, செல்வம் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டிக்கணும்னு சிவன் சார் நமக்கு சொல்லித் தர்றது மிக அருமை. அருமையான மேற்கோள் 👌🙏🌸

    மஹாபெரியவாளும் ‘ அகங்காரம் எல்லாம் அடிபட்டுப்போய்ப் பரமாத்ம வஸ்துவுடன் சேருகிற ஞானத்தைத் தரவே சகல வித்யைகளும் ஆதியில் ஏற்பட்டிருந்தன. வித்யையோடு விநயத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்தா நம்முடைய முன்னோர்கள்: வித்யா விநய ஸம்பன்னே!’ னு சொல்றார். 🙏🌸

    கூடவே ஆச்சார்யாள் கனகதாரா ஸ்தோத்திரத்தில் “உன்னை நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டால் போதும்; அந்த நமஸ்காரங்கள் சம்பத்து, சகல இந்திரிய சந்தோஷங்கள், சாம்ராஜ்யம் எல்லாம் தந்து விடும். ஆனால் இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம். எனக்கு உன்னிடமிருந்து ஒரே ஒரு செல்வம்தான் வேண்டும். என் துரிதங்கள் – பாபங்கள் எல்லாவற்றையும் கல்லி எறிவதற்கும் உன்னை நமஸ்கரிப்பதே சாதனமாகிறது. செல்வ தேவதையான நீ எனக்குத் தருகிற செல்வம் இந்த நமஸ்காரம்தான். இது என்னை விட்டு நீங்காமல் இருக்கட்டும்” னு சொல்றதை மேற்கோள் காட்டி நாமும் இப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனை செய்ய சொல்றார். 🙏🌸

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.