காஞ்சியில் பெய்த தங்கமழை


ஸ்துதி சதகம் 74வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – காஞ்சியில் பெய்த தங்கமழை

खण्डीकृत्य प्रकृतिकुटिलं कल्मषं प्रातिभश्री-
शुण्डीरत्वं निजपदजुषां शून्यतन्द्रं दिशन्ती ।
तुण्डीराख्ये महति विषये स्वर्णवृष्टिप्रदात्री
चण्डी देवी कलयति रतिं चन्द्रचूडालचूडे ॥

Share

Comments (1)

  • Sowmya Subramanian

    அழகான ஸ்லோகம். மிக அருமையான விளக்கம் 👌🙏🌸

    சிவன் சாரின் விவேகி பற்றிய தகவல், ராம-ராவண மாறுபாடுகள், பஜகோவிந்தம் மேற்கோள், சிவாஜி-ஸமர்த்த ராமதாஸர் மேற்கோள் அருமை👌🙏🌸 பரதன் ராம பாதுகை கிட்ட எல்லாவற்றையும் ஒப்பித்து ஆட்சி நடத்தியது ஞாபகம் வர்றது.

    இந்த ஸ்லோகத்தில் காமாக்ஷியை நம்முடைய கெட்ட புத்தியை அழிக்கிற சண்டிதேவியா பாவிக்கிறார் மூககவி. அவளே ஞானத்தோடு கூடிய விவேகத்தை கொடுப்பதாக சொல்கிறார். மஹாபெரியவா, “சண்டிகையாக உக்கிர ரூபத்தில் எந்தப் பராசக்தியை சரத்கால நவராத்திரியில் பூஜித்தோமோ, அவளையே வசந்த நவராத்திரியின் போது, ஸெளம்ய ரூபத்தில் ஞானாம்பாளாக பூஜிக்க வேண்டும். சண்டிகையாகிக் கெட்டதை சிக்ஷித்தவளே ஞானாம்பிகையாகி நல்லதை உபதேசித்து ரக்ஷிக்கிறாள்.” என்கிறார்.🙏🌸

    விவேக புத்தியை கொடுத்து, பிறகு பொன் மழை பொழிகிறாள் (அதாவது தனத்தை கொடுக்கிறாள்) என்கிறார். தைத்திரீயோபநிஷத்தில் இப்படியேதான், முதலில், “மேதை (நல்ல புத்தி) யைக் கொடு” என்று சொல்லி, அப்புறம் “ஸ்ரீயைக் கொடு” என்று சொல்லியிருக்கிறது. இதற்கு ஸ்ரீ ஆசார்யாள் பாஷ்யம் செய்யும்போது, “மேதையில்லாதவனுக்கு ஸ்ரீயைத் தந்தால் அனர்த்தம்தான் உண்டாகும்” என்கிறார். 🙏🌸

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.