மஹாபெரியவா திருவடிகளே சரணம்


ஸ்துதி சதகம் 46வது ஸ்லோகம் பொருளுரை – மஹாபெரியவா திருவடிகளே சரணம்

कवित्वश्रीकन्दः सुकृतपरिपाटी हिमगिरेः
विधात्री विश्वेषां विषमशरवीरध्वजपटी ।
सखी कम्पानद्याः पदहसितपाथोजयुगली
पुराणी पायान्नः पुरमथनसाम्राज्यपदवी ॥

Share

Comments (1)

 • Sowmya Subramanian

  காமாக்ஷி மேல் மூககவி பாடியிருக்கும் இந்த அழகான ஸ்தோத்திரம், மஹாபெரியவாளுக்கும் எப்படி பொருந்தும் என்று விளக்கியது மிகச் சிறப்பு. அற்புதமான விளக்கம்👌🙏🌸

  காமாக்ஷி, கம்பா நதியின் ஸகீ – ஸீதாதேவி, மந்தாகினி நதி ஸகீ 👌👌

  ஸௌந்தர்யலஹரியில், “பர்வதராஜன் புத்ரி என்பதால் கிரிஸுதா, ஹிமகிரிஸுதா, பார்வதி என்றெல்லாம் பேர்கள் வருகின்றன” என்று மஹாபெரியவா குறிப்பிட்டு, “ஸர்வலோக ஜனனி, வாஸ்தவத்தில் அந்த ஹிமவானுக்கும் தாயாரானவள், தானும் குழந்தையாக வந்த அதிசயத்தை நினைத்து, அம்மாவைக் குழந்தையாக்கி அநுபவிக்கிற பாவத்தில் ஆசார்யாள், இந்தப் பேர்களை அதிகம் சொன்னார் போலிருக்கிறது.” என்று சொல்கிறார். மூககவியும் அதே பாவத்தில் காமாக்ஷியை பல இடங்களில் பர்வதராஜ புத்திரியாக அழைக்கிறார் போலும். இந்த ஸ்லோகத்தில் ஹிமவான் செய்த மாபெரும் தவம் என்கிறார்.🙏🌸

  மன்மதன், சிவனை ஜயித்ததற்கு அடையாளமாகக் காஞ்சிக்கு ‘சிவஜித்’ க்ஷேத்திரம் என்ற பெயர் விளங்க காரணமாக இருந்து, அதனால் அவனுடைய வெற்றிக் கொடியை பறக்க விடுகிறாள் காமாக்ஷி என்கிறார் மூககவி. அதனால், ‘புரங்களை எரித்த சிவனின் சாம்ராஜ்யத்தை தன் வசமாக்கியவள்’.

  அப்படிப்பட்ட காமாக்ஷியும் மஹாபெரியவாளும் நம்மை ரக்ஷிக்கட்டும்🙏🌸 குருமூர்த்தே த்வாம் நமாமி காமாக்ஷி 🙏🙏🙏🙏

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.