சிவானந்தலஹரி 38வது ஸ்லோகம் பொருளுரை


சிவானந்தலஹரி ஸ்லோகம் 38 தமிழில் பொருள் (10 min audio in Tamizh giving meaning of Shivananda lahari slokams 38)

Series Navigation<< சிவானந்தலஹரி 37வது ஸ்லோகம் பொருளுரைசிவானந்தலஹரி 39வது ஸ்லோகம் பொருளுரை >>
Share

Comments (4)

 • meenakshi

  please do the script why no script i need script please provide me the script the slokas which you gave audio only

  • Can you hear the audio and write down the script? I will teach you how to do it. It takes an hour to write down 5 min audio and an hour to proof read. I need volunteers to do this work.

   • I am willing to do the transcription. Please teach me the process. I agree it is time consuming but it will make the explanations more accessible .

   • Glad that hear that you think it is useful to script down the speeches. Can you Hear a recent audio and write it down in a paper and scan and send to me in email. I will see if anyone will type it down for a small cost

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.